Olga Borodina singing Polina’s aria from Pique Dame.

  1. artoperasocialjustice reblogged this from ohyeahmezzos
  2. ohyeahmezzos posted this